en | nl | th

ช้างเอเชียกำลังจะหายไป

ช้างอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์และนั่นก็เป็นความผิดของเรา เราอาจจะต้องสูญเสียสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศอันเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของเราเอง ทางเดียวที่จะสามารถรักษาสัตว์สายพันธุ์สำคัญนี้ไว้คือการลงมือทำตอนนี้!
มูลนิธิพาช้างกลับบ้านมุ่งสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่ช้างควรได้รับ แหล่งที่อยู่อาศัยที่ระบบนิเวศมีความสมดุล ช้างและคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และการท่องเที่ยวให้ความเคารพต่อช้างป่า

ดูวิดีโอด้านล่างซึ่งภาพรวมของงานของเรา:

นี่คือสิ่งที่เราทำ

[media-card]
[media-card-description]

การอนุรักษ์พันธุ์ช้าง

เราทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง(ด้วยความช่วยเหลือจากอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จำนวนมาก) ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนมาก สร้างอ่างกักเก็บน้ำ และคิดค้นวิธีการใหม่ๆในการปกป้องช้าง
[/media-card-description]
[media-card-image][/media-card-image]
[/media-card]

[media-card]
[media-card-image][/media-card-image]
[media-card-description]

ส่วนท้องถิ่น

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างได้ให้ความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์ช้าง มูลนิธิพาช้างกลับบ้านจัดการฝึกอบรมและให้ความสนับสนุนในการจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ช้างระดับชุมชน
[/media-card-description]
[/media-card]

[media-card]
[media-card-description]

การวิจัย

เราใช้การวิจัยในการทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหา ค้นพบความเข้าใจของประชาชน ประเมินและปรับปรุงโครงการ เราทดลองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้น และเราทำให้การวิจัยเป็นแผนและการปฏิบัติ
[/media-card-description]
[media-card-image][/media-card-image]
[/media-card]

[media-card]
[media-card-image][/media-card-image]
[media-card-description]

แบบองค์รวม

เราเห็นช้างเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีความเชื่อโยงมากมาย เรามองหาทางออกที่ยั่งยืนที่ครอบคลุมปัญหาทุกประการ Bee the Change เป็นหนึ่งตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ
[/media-card-description]
[/media-card]

[media-card]
[media-card-description]

เครือข่าย

เราร่วมมือกับหลายฝ่าย จากระดับชาวไร่ชาวสวนไปจนถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เรายื่นมือและพาคนมาทำงานร่วมกันและทำให้มั่นใจว่าความคิดเห็นของประชาชนมีความหมาย เพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกลุ่มก้อน
[/media-card-description]
[media-card-image][/media-card-image]
[/media-card]

จากการทำงานภาคสนามหลายปีแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นได้ผล เรามีการวางแผนเพื่ออนาคต และสร้างความแตกต่างให้แก่ช้างเอเชีย

มูลนิธิพาช้างกลับบ้าน

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; text-align:center; }
#mc_embed_signup form{ padding-left: 0; }
#mc_embed_signup label { text-align: center !important; }
#mc_embed_signup form input { margin: auto !important; }
/* Add your own MailChimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page