en | nl | th

อาสาสมัคร

หากคุณสนใจไปเยี่ยมชมช้างและ/หรืออาสาในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ช้าง เราขอแนะนำ Nature Park: saveelephant.org

หากคุณสนใจเข้าร่วมกัยมูลนิธิพาช้างกลับบ้านประเทศไทย: เราทำงานร่วมกับอาสาสมัครในช่วงที่มีกิจกรรม (เช่นการปลูกป่า การวิจัย และการฟื้นฟูป่า) เท่านั้น ซึ่งเราได้ทำการกระจายข่าวทาง Facebook

ทางเลือกอื่นๆสำหรับในประเทศไทย

  • ศูนย์อนุรักษ์ช้าง Boon Lott
  • ศูนย์อนุรักษ์ช้าง BEES
  • มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าประเทศไทย (Wildlife Friends of Thailand)
  • Elephants World

สำหรับประเทศกัมพูชา

  • ศูนย์อนุรักษ์ช้างกัมพูชา
  • The Elephant Valley Project

ดูแผนที่ของเราเพื่อสถานที่ตั้งของโครงการเหล่านี้

[images][/images]

หากคุณมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกับมูลนิธิพาช้างกลับบ้านในฐานะผู้รณรงค์ในประเทศของคุณในช่วงเทศกาลต่างๆ
ติดต่อ Antoinette van de Water: antoinette@bteh.org

คุณสามารถให้การสนับสนุนมูลนิธิของเราได้จากระยะไกลได้หลายวิธี จากการระดมทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

ติดต่อ Ave Owen: ave@bteh.org

‹ Back to previous page