Afrika

Mens-olifant conflicten in Afrika
Bring the Elephant Home is begonnen met projecten in Thailand, en heeft een aantal mooie vooruitgangen geboekt in Azië. Sinds 2018 zit BTEH echter ook in Afrika. Net als in Azië brengen conflicten tussen mensen en olifanten door heel Afrika zowel mens als dier in gevaar. Het verminderen van conflicten is essentieel voor het succesvol beschermen van olifanten, maar de situatie is complex en er is meer onderzoek nodig om duurzame oplossingen te vinden.

Nieuw kantoor BTEH
BTEH heeft een nieuw kantoor geopend in het Dinokeng Game Reserve in Zuid-Afrika. Net als in een aantal andere Afrikaanse parken leven hier olifanten die ongewenst gedrag vertonen, waarschijnlijk veroorzaakt door menselijke stressfactoren. Op deze locatie ondervinden we nu zelf mens-olifant conflicten in levende lijve. Dit maakt het makkelijker om met andere lokale betrokkenen te verbinden en samen te werken. Een ideale basis voor onderzoek dus! Dinokeng Game Reserve zal het eerste reservaat zijn waar het grote onderzoek zal beginnen. Op het moment is Antoinette bezig met het opstellen van vragenlijsten die uitgedeeld zullen worden bij de landeigenaren binnen Dinokeng en de lokale gemeenschap die net buiten het reservaat wonen. Deze verschillende doelgroepen zullen hopelijk tot interesante resultaten leiden over o.a. de waarden die mensen hebben voor olifanten, hun ervaringen met olifanten en of deze verschillen van elkaar. Bovenop de vragenlijsten die worden uitgezet, zullen er ook interviews worden uitgevoerd met beide doelgroepen om meer diepgaande informatie te verkrijgen. Meer informatie volgt!


Een Afrikaanse olifant foerageert direct naast het nieuwe kantoor van BTEH in Dinokeng Game Reserve, Zuid-Afrika!

 

Steun ons nieuwe project in Afrika met een gift!

Helpt u mee? We hebben uw hulp hard nodig om olifanten een kans op overleven te geven. Met uw gift steunt u de start van ons veldstation!

[text-blocks id=”donation-form-destination” destination=”CHALLENGE_AF_FIELDSTATION_ONE_OFF_DONATION” plain=”1″]

Projecten in Afrika
Aankomende jaren zal BTEH zich verdiepen in de sociale dimensies van het mens-olifant conflict in Afrika. Antoinette, de oprichter en directeur van BTEH, wijdt zelfs een PhD onderzoek aan dit onderwerp aan de universiteit van KwaZulu-Natal. Het doel is om tolerantie ten opzichte van olifanten te vergroten, en te helpen bij het ontwikkelen van duurzame strategieën waarbij mensen en olifanten samen kunnen leven.

Specifiek zijn de doelen van BTEH:

● Het vergroten van de kennis over de voorwaarden die het samenleven van mensen en olifanten mogelijk maken en de variabelen die de acceptatie ten opzichte van olifanten vergroten.
● Het bepalen van een geïntegreerde strategie voor de samenleving van mensen en olifanten.
● Het verbinden van en een stem geven aan mensen die met olifanten leven, en het vergroten van de bewustwording over de lokale uitdagingen die gepaard gaan met het beschermen van olifanten.

Dit zal worden gedaan door middel van enquêtes bij de lokale bevolking, diepte-interviews, en ‘Participatory Action Research’, alsook door wetenschappelijke publicaties, en artikelen en video’s in diverse media. Onderzoek naar duurzame oplossingen voor mens-olifant conflicten zal worden uitgevoerd in zes verschillende landen in oostelijk en zuidelijk Afrika. Hierbij worden verschillende culturele groepen betrokken, variërend van nomadisch, semi-nomadisch, plaatsgebonden, jaarronde akkerbouwers, en particuliere landeigenaren.

De enquêtes zullen inzicht geven in (i) socio-economische variabelen en eerdere ervaringen met olifanten en (ii) de waarden en houdingen t.o.v. olifanten en t.o.v. het idee van mens-olifant samenleving. Ook worden de impact van mens-olifant conflicten en de effectiviteit van huidige methoden om olifanten weg te jagen beoordeeld door middel van de enquêtes. Historische data over conflicten en problematische olifanten zal worden verzameld door diepte-interviews met overheidsambtenaren, reservaat managers en individuen die de dupe zijn geweest van conflicten. Er zal ook een nationale database worden gecreëerd om incidenten bij te houden, welke zal worden gedeeld met relevante betrokkenen.

Een Participatory Action Research (PAR) project met verschillende workshops en citizen science zal worden gestart om de bevolking te helpen bij het vinden en monitoren van hun eigen oplossingen, en te stimuleren dat beslissingen op bestaande informatie worden gebaseerd. PAR stimuleert dialoog tussen de bevolking en het management van reservaten, en vergroot de duurzaamheid van lokale beschermingsprojecten. The doelen van PAR zijn om (i) uit te vinden welke prioriteiten de lokale bevolking en park management stellen aan verschillende oplossingen van mens-olifant conflicten, (ii) belanghebbenden samenbrengen om samen tot oplossingen te komen, (iii) verschillende methoden testen die in samenwerking met de gemeenschap (community-based) tot stand zijn gekomen en (iv) om data te verzamelen over olifanten die schade veroorzaken. PAR zal met name worden gebruikt om erachter te komen hoe de lokale bevolking en reservaat managers de verschillende oplossingen prioriteren, welke zullen worden samengevat in een toolkit over community-based manieren om mens-olifant conflict te verminderen.

Het vertellen van gerichte verhalen geeft de mogelijkheid om van anderen te leren die ook samen moeten leven met olifanten. De citizen science app HECTOR zal helpen bij het verzamelen van data, monitoren, en het maken van op informatie gebaseerde beslissingen. Voorbeelden van data die wordt verzameld via de app zijn onderzoeken naar de redenen voor olifanten om ergens in of uit te breken, de effectiviteit en het onderhoud van methoden om olifanten weg te jagen, en kwantificatie van de schade. Data over olifanten die schade toebrengen door heel Zuid-Afrika zal worden verzameld via een andere mobiele app: DCAPP, welke speciaal voor dit doel door Elephants Alive is ontwikkeld. De app standaardiseert het verzamelen van data en helpt bij het classificeren van probleemgevallen, en zal worden gebruikt door reservaat managers, overheidsambtenaren, en natuurbeschermers.

Producten en toekomstplannen
Uiteindelijk zullen jaren aan onderzoek bijdragen aan een toolkit met praktische oplossingen om mens-olifant conflicten te verminderen, en zullen er ook wetenschappelijke publicaties komen. Andere producten die zullen verschijnen zijn artikelen in verschillende media, een interactieve website, een video en een documentaire. Alle producten zullen helpen bij het vergroten van bewustzijn en kennis over vreedzame samenleving van mensen en olifanten.

BTEH werkt nauw samen met Elephants Alive en de Elephant Specialist Advisory Group, en streeft ernaar om met alle betrokkenen samen te werken. Zowel het wetenschappelijke als het lokale netwerk in Afrika zal stap voor stap groeien, wat van groot belang is voor het beschermen van olifanten. Wanneer mogelijk hoopt BTEH in de toekomst meerdere studenten en vrijwilligers te verwelkomen om mee te helpen aan de verschillende projecten.

Hoe kunt u helpen?
U kunt ons onderzoek en de Afrikaanse olifanten helpen door een donatie over te maken of door het het adopteren van een olifant.

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page