en | nl | th

BTEH Challenge: Antoinette

Challenge doel: Een corridor maken die leefgebieden van olifanten verbindt.
Streefbedrag voor mijn project: € 2.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_CORRIDOR_ANTOINETTE plain=”1″]

Draag bij aan een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven!

Steun mijn missie!
In 2002 stond ik tijdens een vrijwilligersreis in Thailand oog in oog met een bedelend olifantje midden in Bangkok. Met de droom alle olifanten van de straat te redden, heb ik in 2004 ‘Bring the Elephant Home’ opgericht. Met twee geredde olifanten maakte ik een avontuurlijke tocht naar een plek waar ze zonder dwang en geweld konden leven. Naarmate ik meer over olifanten leerde, werd ik me ervan bewust dat verlies van leefgebied hun belangrijkste bedreiging vormt. In 2007 verlegde Bring the Elephant Home de focus van het redden van individuen in gevangenschap naar behoud en uitbreiding van het leefgebied van wilde olifanten. Daarbij hoort ook het verminderen van mens-olifant conflicten die het gevolg zijn van het verlies van leefgebied. Met de lokale bevolking planten we in olifantengebied bomen en leggen we kleine dammen aan voor drinkplaatsen. Met boeren die last hebben van olifanten die hun plantages plunderen, zetten we bijenhekken op: een niet-gewelddadige methode om olifanten af te schrikken. De honing geeft boeren extra inkomsten en dat kweekt meer tolerantie voor de benarde olifanten. Een win-win situatie!

Sinds 2018 woon ik midden in de bush in Zuid-Afrika, waar dezelfde problematiek zich voordoet. Inperking van leefgebied dwingt olifanten voedsel en water bij mensen te halen, wat leidt tot vaak dodelijke conflicten. Als PhD onderzoeker werk ik aan het ontwikkelen en testen van duurzame oplossingen waarvan ook mensen profiteren, zodat tolerantie tov olifanten toeneemt.

In Mozambique gaan we samen met Elephants Alive en lokale organisaties een corridor creëren om twee beschermde gebieden aan elkaar te verbinden en zo het leefgebied van olifanten te vergroten. Ik zal me met name richten op het betrekken van de lokale bevolking in het corridorgebied dmv workshops, het creëren van werkgelegenheid door de aanplant van bomen, alternatieve gewassen, het plaatsen van chili- en bijenhekken en ecotoerisme. In Thailand werkt Bring the Elephant Home aan soortgelijke projecten, zodat we het model op beiden continenten kunnen testen en verbeteren.

Met uw steun wil ik dit in zuidelijk Afrika bereiken!

– Meer kennis over de behoeften van olifanten aan leefruimte, voedsel, water en veiligheid door het analyze van GPS tracking data.

– Meer inzicht in de behoeften van de boeren die op dit moment in het corridorgebied in conflict met de olifanten leven door middel van workshops en enquetes.

– Een corridor tussen beschermde gebieden creeren en zorgen voor duurzame en diervriendelijke inkomsten voor de mensen in dit gebied door het installeren van bijen- en chilli hekken.

– De relatie tussen mens en olifant verbeteren door actieve betrokkenheid van lokale gemeenschappen.

Wilt u meer over mijn werk weten? Op Wereld Dieren Dag, 4 oktober, geef ik een TEDx talk in Veghel. De link naar de video van deze bijzondere gebeurtenis plaatsen we zsm na het event.

Helpt u mee aan een betere toekomst van de Afrikaanse olifant? Dankzij uw steun kan ik direct met dit project beginnen!

Namens de olifanten ontzettend bedankt!
Antoinette van de Water

Mijn streefbedrag voor dit doel is: € 2.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_CORRIDOR_ANTOINETTE plain=”1″].


[text-blocks id=”donation-form-destination” destination=”CHALLENGE_AF_CORRIDOR_ANTOINETTE_ONE_OFF_DONATION”]


Voorwaarden

Stichting Bring the Elephant Home ontvangt – wanneer u een gift doet via onze webformulieren – uw naam en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw gift. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze activiteiten of om uw steun te vragen. Lees hier meer over ons privacybeleid.

      

De BTEH Challenge maakt gebruik van:

 

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page