en | nl | th

BTEH Challenge: Kim van Dijk

Streefbedrag: € 150 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_10WOMEN_KIM plain=”1″]

Community support

Ik ben heel erg onder de indruk van al het werk dat Bring the Elephant Home verricht in zowel Thailand en Zuid-Afrika. Om die reden ben ik dit jaar zelf lid geworden van Team NL vrijwilligersteam. Ik ben zelf vorig jaar in Afrika geweest en heb persoonlijke verhalen gehoord over de conflicten tussen lokale mensen en de olifanten, en hoe groot het verschil is als de lokale mensen zich zelf inzetten voor het behoud van de olifant. Ik ben er daarom heel erg voor meer lokale mensen op te leiden om de olifanten zo nog beter te beschermen.

Alvast veel dank voor je steun aan dit doel en voor het delen van deze pagina!

Kim van Dijk

Met uw steun kunnen we dit doel in Zuidelijk Afrika realiseren!


Challenge doel:  Opleiden en werk bieden aan 10 Mozambikaanse vrouwen
In Mozambique willen we met andere organisaties een corridor tot stand brengen om het leefgebied van olifanten te verdubbelen. Binnen dit gebied starten we met tien vrouwen een unieke missie: zij worden opgeleid en krijgen de middelen om de corridor actief te managen. Dankzij workshops en eye opener trips ontstaat er meer samenwerking, meer kennis en empowerment van vrouwen. Ze monitoren activiteiten binnen de corridor, zowel van olifanten als van stropers, ze coordineren duurzame oplossingen om conflicten te verminderen en geven voorlichting binnen hun gemeenschap. In plaats van de stropers zullen deze vrouwen nu de rolmodellen binnen de gemeenschap worden. Dit zorgt ervoor dat de corridor beveiligd en beheerd zal zijn. De relatie tussen mens en olifant zal verbeteren door actieve betrokkenheid van deze vrouwen, hun families en netwerk.


[text-blocks id=”donation-form-destination” destination=”CHALLENGE_AF_10WOMEN_KIM_ONE_OFF_DONATION” plain=”1″]

Voorwaarden

Stichting Bring the Elephant Home ontvangt – wanneer u een gift doet via onze webformulieren – uw naam en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw gift. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze activiteiten of om uw steun te vragen. Lees hier meer over ons privacybeleid.

Bring the Elephant Home heeft ANBI status en is een CBF erkend goed doel.

       

De BTEH Challenge maakt gebruik van:

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page