BTEH Challenge: Workshops herbebossing en bijenkorf hekken

Steunt u dit doel met een gift?

Wat is er aan de hand?
Het Tenasserim-gebied in Thailand (grenst aan Myanmar) is het thuis van een van de grootste populaties Aziatische olifanten in de wereld. Dat maakt het gebied van groot belang voor het overleven van de Aziatische olifant. Het Kuiburi National Park (969 km², bestaat sinds 1999) maakt deel uit van het Tenasserim gebied. Er leven ongeveer 300 olifanten. Het park grenst aan grootschalige ananasplantages die vaak worden overvallen door olifanten. Er zijn in het gebied veel conflicten tussen mens en olifant. Er wordt van alles geprobeerd om olifanten tegen te houden, met flessenhekken, vuurwerk, schijnwerpers, elektrische afrastering, brandende banden en door olifanten te achtervolgen. Deze middelen werken op de lange termijn echter niet en zijn veelal niet diervriendelijk.

Er zijn duurzame oplossingen! 
Drie dorpen willen het anders doen. Zij hebben ecotoerisme geïntroduceerd, waaronder homestays en olifantenobservatie. Leden van de gemeenschap willen zich inzetten voor duurzame oplossingen. Met dit project kan Bring the Elephant Home hen daarbij helpen. Een meer geschikte leefomgeving voor olifanten zorgt ervoor dat zij binnen het beschermde gebied blijven. De kans op mens-olifant conflicten is daardoor veel kleiner. De educatieve programma’s die hier bij horen zijn essentieel om de toekomst van de olifanten en hun habitat veilig te stellen. We werken intensief samen met lokale gemeenschappen. Bewoners krijgen de middelen om in harmonie dicht bij wilde olifanten te wonen. In plaats van de overlast die ze in het verleden van de olifanten ondervonden, hebben ze er nu juist baat bij. Ze profiteren van het project door het verzorgen van de logistiek en catering van de projecten, homestay, het kweken van stekken en het verzorgen van de bomen, bouwklussen, verkoop van lokale producten en alles wat we lokaal nodig hebben om de projecten uit te voeren. Alleen door actieve betrokkenheid van lokale dorpen kunnen we de relatie tussen mens en olifant verbeteren.

Challenge doel: Workshops geven over herbebossing, bijenkorf- en chili hekken, agroforestry, gids training, marketing
Streefbedrag: € 3.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH_WORKSHOPS plain=”1″] Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: Door de workshops in het Gemeenschaps Co-existentie Centrum zal er meer begrip en bewustzijn komen voor de waarde van olifanten en lanhe termijn oplossingen. Gemeenschappen krijgen de middelen en kennis om effectief met mens-olifant conflicten om te gaan. Dat draagt bij aan co-existentie van mens en olifant door middel van innovatieve, pro-olifant en inkomsten genererende activiteiten.


[text-blocks id=”donation-form-destination” destination=”CHALLENGE_TH_WORKSHOPS_ONE_OFF_DONATION” plain=”1″]
Voorwaarden

Stichting Bring the Elephant Home ontvangt – wanneer u een gift doet via onze webformulieren – uw naam en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw gift. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze activiteiten of om uw steun te vragen. Lees hier meer over ons privacybeleid.

      

De BTEH Challenge maakt gebruik van:

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page