Conservation Action

Bescherming van wilde olifanten in Thailand

In en rond Salakpra Wildlife Sanctuary werken we aan het verbeteren van de bossen en de aanplant van groene corridors, waardoor we een meer geschikte leefomgeving creëren en in stand houden. Een ander aspect: een meer geschikte leefomgeving voor olifanten zorgt ervoor dat zij binnen het beschermde gebied blijven. De kans op mens-olifant conflicten is daardoor veel kleiner.

De educatieve programma’s die hier bij horen zijn essentieel om de toekomst van de olifanten en hun habitat veilig te stellen. We werken intensief samen met lokale gemeenschappen. Bewoners krijgen de middelen om in harmonie dicht bij wilde olifanten te wonen. In plaats van de overlast die ze in het verleden van de olifanten ondervonden, hebben ze er nu juist baat bij. Ze profiteren van ons project door het verzorgen van de logistiek en catering van de projecten, homestay, het kweken van stekken en het onderhouden van de bomen, bouwklussen, verkoop van lokale projecten en alles wat we lokaal nodig hebben om de projecten uit te voeren. Alleen door actieve betrokkenheid van lokale dorpen kunnen we de relatie tussen mens en olifant verbeteren.

Lees hier het verslag voor de Miami University door Antoinette van de Water over het project:
Creating corridors to enlarge elephant habitat
Op deze interactieve kaart vindt u locaties waar wilde olifanten leven

[images][/images]

Naast herbebossing, het vergroten van de voorraad water, door de aanleg van dammen, en mineralen in het bos en educatieve activiteiten, zetten we ons ook in om de rangers van Nationale Parken te ondersteunen in het beschermen van de olifanten. Aan onze projecten die gericht zijn op de bescherming van wilde olifanten werken jaarlijks duizenden mensen mee. Inspiratie en interactie is nodig om olifanten en natuur te beschermen. Ieder werkt mee aan onze projecten en de praktische klussen: rangers, dorpelingen, lokale scholen, internationale scholen, partnerorganisaties, bedrijven en alle vrijwilligers. In 2015 hebben we met behulp van verschillende vrijwilligersgroepen en de organisatie Banrock Trust/Accolade Wines meer dan 8000 bomen aangeplant en zes experimentele veldproeven gedaan om groeiverschillen te onderzoeken. Ook konden we in datzelfde jaar een oude suikerrietplantage herbeplanten tot natuurlijk bos. De plantage lag op de grens met een beschermd gebied voor olifanten en werd daardoor ook vaak geplunderd door deze dieren, op zoek naar voedsel. De pastoor van een daargelegen tempel kon de eigenaren ervan overtuigen om het land terug te geven en om te vormen tot een gebied voor wilde dieren. We hopen dat dit initiatief andere landeigenaren aanzet om alle plantages terug te geven aan de natuur. Droogte is een serieus probleem in Kanchanaburi en betekent vaak een gebrek aan drinkwater voor dieren. In het warme en droge seizoen zoeken olifanten naar water buiten hun beschermde gebied en dat levert dan weer overlast en conflict op met de locale bewoners. We leggen kleine dammen aan en deze drinkplekken zorgen tevens voor een goed waterpeil in het woud.

Bekijk hieronder de video over ons werk voor de bescherming van wilde olifanten in Thailand


[images] [/images]

Bescherming van wilde olifanten op Borneo

Op Borneo werken we met lokale partners (Hutan, Mescot, Danau Girang Field Centre en het Sabah Wildlife Department) aan meer leefruimte voor een bijzondere ondersoort van de Aziatische olifant: de bedreigde pygmee-olifant.

Daar waar hun trekroutes in de knel zijn gekomen door houtkap of de aanleg van palmolieplantages, planten we groene corridors aan en herstellen we de biodiversiteit. Het onderzoekstation Danau Girang Field Centre onderzoekt sinds 2008 welke eisen dit dier stelt aan zijn leefomgeving. Bring the Elephant Home vertaalt hun onderzoekdata in actie om ervoor te zorgen dat uitsterven voorkomen wordt. Naast het uitbreiden van biodiversiteit en voedselvoorraad voor de olifanten, richt het project zich ook op het versterken van lokale economie.
 Bekijk de onze pagina’s op Facebook en de nieuws pagina voor updates over onze projecten gericht op de bescherming van wilde olifanten in Thailand op Borneo

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page