en | nl | th

Conservation Leadership Program

Onze boodschap luidt: lokale gemeenschappen in staat stellen om de bescherming van olifanten in Thailand te verbeteren.

Een van de grootste Aziatische olifantenpopulaties ter wereld – Elephas maximus – kan men vinden in het grensgebied tussen Thailand en Myanmar. In Thailand is het Salakpra Wildlife Sanctuary in de provincie Kanchanaburi een belangrijk beschermingsgebied voor deze olifanten. Het reservaat, opgericht in 1965, staat bekend als het eerste wildreservaat in Thailand. Helaas heeft het reservaat de laatste 40 jaar te maken gehad met bedreigingen als illegale houtkap, wildhandel, bosbranden en conflicten tussen mens en olifant. (human-elephant conflicts – HEC). Zonder ingrijpen zal het behoud van dit reservaat verslechteren. Dit zal niet alleen negatief uitwerken op de lokale gemeenschappen maar ook op het voortbestaan van de olifanten en het gehele ecosysteem.

Op dit moment gebruiken boeren stroomhekken en vuurwerk om olifanten die de oogst plunderen tegen te houden. Een methode die niet effectief noch vol te houden is. De stroomhekken zijn duur, gemakkelijk kapot te maken door olifanten en ze kunnen de wilde olifanten niet altijd tegenhouden. Bovendien sterven soms olifanten onbedoeld door de elektrische lading.

[images] [/images]

Natuurbehoud vanuit de gemeenschap

In 2012 heeft BTEH een project opgestart om olifanten vanuit de gemeenschap te beschermen in het subdistrict Chong Sa Dao, de zuidelijke regio van het Salakpra Wildlife Sanctuary. We geven financiële ondersteuning, sociale erkenning en kennis van ecologisch herstel. Samen met de gemeenschapsleiders stimuleren we de lokale bevolking om bewust en actief te werken aan natuurbehoud. Voorheen richtten BTEH en de lokale bewoners hun werkzaamheden met name op gemeenschapssamenwerking, educatie, bewustwording en mogelijkheden betreft olifantenbescherming en herbebossing.

BTEH herstelt bossen en creëert een gezonde en evenwichtige habitat voor wilde olifanten. Het wordt voor de olifanten dan minder noodzakelijk om buiten de beschermde gebieden te komen. In 2015 ontvind BTEH een beurs van het Critical Ecosyste Partnership Fund (CEPF) om het Conservation Leadership Program op te starten. Dit unieke trainingsprogramma gaf ons de kans om verder te groeien en echt een verschil te maken voor dieren in het wild. Een klein team werd samengesteld uit lokale gemeenschapsleiders en reservaat medewerkers en ging pro-actief van start. In plaats van te kiezen voor dure oplossingen om olifanten binnen de beschermde gebieden te houden, zoals stroomhekken, onderzoekt het team nieuwe oplossingen. Er kwam een gezamenlijk controle plan, verandering van gewassen, educatie programma’s en bijenkorfhekken.

In oktober 2015 hebben BTEH en andere voorvechters voor natuurbehoud een onderzoek uitgevoerd, waarbij zij 410 mensen uit de omgeving van het Chong Sa Dao sub-district hebben ondervraagd. De uitkomsten gaven BTEH een beter inzicht in de uitwisseling tussen mens en olifant in het Salakpra Wildlife Sanctuary.

De onderszoeksresultaten zijn als volgt:

  • Mensen die werkzaam zijn in de landbouwsector hebben een meer negatieve indruk van olifanten omdat olifanten gewassen als cassave, bananen, broodvruchten en mango plunderen.
  • Mensen die profiteren van een beschermingsprogramma vanuit de gemeenschap hebben een veel positievere houding tegenover olifanten, ten opzichte van mensen die er niet van profiteren.
  • De meeste mensen (87%) hebben het gevoel dat het belangrijk is om te investeren in de bescherming van olifanten, omdat olifanten zowel eco-toeristen als andere beschermingsinitiatieven aantrekken. Dit komt voornamelijk door het feit dat dorpelingen een lange geschiedenis van harmonieus samenleven met olifanten hebben plus het feit dat de olifant beschouwd wordt als een cultureel symbool van Thailand.

[images][/images]

Omgaan met conflict

Naast de onderzoeksvragen heeft BTEH een Participatory Action Research sessie georganiseerd om mensen uit de gemeenschap en parkrangers samen te brengen om te praten over verzoening. In de afgelopen jaren was er een conflict ontstaan tussen de gemeenschap en de parkrangers omdat de dorpelingen hun vee lieten grazen in de beschermde gebieden. Participatory Action Research organiseert de bijeenkomsten en stimuleert de gemeenschap zelf de beschermingsprojecten te beheren.

Een aantal activiteiten zijn ontstaan die zowel de gemeenschap als de parkmedewerkers graag zien:

  • een gezamenlijke olifantenpatrouille
  • bevordering van milieu-waarborg zoals herbebossing en verbetering van boomkwekerijen.

Naast het bovenstaande presenteerde Salakpra Wildlife Sanctuary andere strategieën die de relatie tussen mens en olifant verbeteren:

  • introductie van een bamboe verzamel- en controlesysteem
  • verbetering van de capaciteit van de stroomhekken
  • betaalbare planten waar olifanten niet van houden in de bufferzone planten
  • meer waterbronnen toevoegen aan beschermde gebieden

BTEH organiseerde een studiereis voor lokale bewoners, parkrangers, onderzoekers en medewerkers van BTEH en ZSL om kennis te maken met een onderzoeksteam van het Phu Luang Wildlife Research Center in de provincie Loei. We wilden aandacht voor de relatie mens-olifant maar ook voor de programma’s om olifanten te beschermen in het westen van Thailand. De dorpelingen reageerden positief op het concept van bijenkorfhekken. Na afloop was men zeer geïnspireerd en enthousiast over deze nieuwe en duurzame methode.

[images][/images]

Bijen en olifanten

Het is bekend dat olifanten bang zijn voor bijen. Ze hebben zelfs een speciaal gebrom om elkaar te waarschuwen voor een bedreiging van bijen. De aanwezigheid van bijen ontmoedigt olifanten boerenland binnen te dringen. In eerste instantie werd het onderzoek naar bijenkorf-hekwerken geïnspireerd door de succesverhalen uit Kenia. Het Phu Luang Wildlife Research Center is het eerste onderzoeksteam in Thailand dat een experiment met bijenkorfhekken heeft ontworpen, onderzocht en uitgevoerd. Dit project is bedoeld om nuttig te zijn voor zowel boeren als olifanten en levert nu al veelbelovende resultaten op.

De beschermingsleiders uit Kanchanaburi waren de eersten die de reis maakten om te leren over de bijenkorfhekken in Phuluang, provincie Loei. Deze geïnspireerde en gemotiveerde leiders zetten zich in voor de mogelijkheid om bijenkorfhekken te gebruiken als een natuurlijke en effectieve oplossing. De opgedane kennis betreft vaardigheden richt zich op het ontwerpen van korte-termijnprojecten die beschermingsleiders kunnen helpen hun droom te realiseren om in harmonie met wilde olifanten te leven.

Leer meer over hoe bijenkorfhekken een win-win oplossing vormen voor zowel mensen als olifanten met deze fotoserie van de ‘Beehive Fence Research’-studiereis.

Over CEPF

Het Critical Ecosystem Parnership Fund is een gezamelijk initiatief van ‘l Agence Française de Développement, Conservation International, de Europese Unie, de Global Facility, de regering van Japan, de MacArthur Foundation en de Wereldbank. Het belangrijkste doel van CEPF is ervoor te zorgen dat bewoners betrokken worden bij het beschermen van de biodiversiteit.

CEPF geeft beurzen aan civiele organisaties om daar, biologisch gezien de rijkste maar meest bedreigde regio’s ter wereld, de biodiversiteit te beschermen. In 2013 hebben IUCN en CEPF een investering gedaan van 10,4 miljoen USD voor een 5-jarig plan voor het behoud van wereldwijd belangrijke biodiversiteit in de ‘Indo-Birma Hotspot’, waaronder Vietnam, Laos, Cambodja, Thailand, Myanmar, en delen van Zuid-China. IUCN leidt het Regional ImplementationTeam (RIT) van CEPF in deze gebieden, waarbij zij samenwerken met het Myanmar Environment rehabilitation-conservation Network (MERN) in Myanmar, en met Kadoorie Farm and Botanical Garden (KFBG) in China.

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page