Missie en beleid

Het is onze missie de overlevingskans van olifanten wereldwijd te verbeteren en een wereld te creëren waar mens en olifant in harmonie kunnen samenleven. Wij zijn er van overtuigd dat we dit alleen bereiken door middel van een holistische benadering met een focus op praktische, duurzame oplossingen.

Bring the Elephant Home (BTEH) richt zich op de bescherming van de Aziatische en Afrikaanse olifant. Alle activiteiten die we de afgelopen jaren organiseerden, hebben een geïntegreerde aanpak opgeleverd: positieve verandering scheppen door het combineren van de participatie van lokale gemeenschappen met voorlichting, onderzoek, capacity building en praktische actie. BTEH gelooft in een geintegreerde benadering, en in de betrokkenheid van lokale gemeenschappen, studenten, wetenschappers, overheden, rangers en iedereen die waarde hecht aan natuurbescherming.

Op onze projectlocaties zijn we geconfronteerd met de impact van mens-olifant conflicten. We hebben met eigen ogen gezien hoe snel mens-olifant conflicten zich uitbreiden. We hebben gewerkt met mensen die vrezen voor hun leven, in omstandigheden die uit de hand dreigen te lopen, en we voelden de spanningen tussen olifant en mens. Met de verwachtte groei van de wereldbevolking is het een kwestie van tijd voordat deze situatie verslechtert. Tenzij we samenwerken en actie ondernemen. Daarom heeft BTEH het bevorderen van harmonie tussen mens en olifant als haar belangrijkste doelstelling.
[images]

Onze werkwijze

De enige manier om de toekomst van de olifant veilig te stellen, is samenwerking en kennisuitwisseling op alle niveaus. Mensen in zowel Azië als Afrika proberen manieren te vinden om met olifanten samen te leven. Onderzoekers zijn bezig met het testen van methodes om mens-olifant conflicten te beperken. Parken worden geconfronteerd met conflicten in omringende dorpen. En nationale overheden beseffen de impact van habitatfragmentatie en het belang van verbindingszones. De toekomst van de olifant hangt af van al deze betrokken partijen. Leren van elkaars ervaringen is daarbij cruciaal.

BTEH werkt aan duurzame oplossingen in Afrika en Azie. Door samen te werken met de betrokken partijen, en door onderzoek te doen naar nieuwe methodes en technieken voor olifantenbescherming, blijven we doorgaan een verschil te maken!

Antoinette van de Water, februari 2019

Officiele stukken Bring The Elephant Home Nederland

2020

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2020

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2020

2019

Dowload hier onze privacyverklaring 2019

Download hier ons beleidsplan 2018-2022

Bring The Elephant Home gedragscode

2018

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2018

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2018

Verklaring bij jaarrekening 2018 van stichting Bring The Elephant Home

2017

Download hier onze statuten 2017

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2017

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2017

2016

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2016

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2016

2015

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2015

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2015

2014

Beleidsplan Bring The Elephant Home 2014-2016

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2014

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2014

2013

Jaarverslag Bring The Elephant Home 2013

Jaarrekening Bring The Elephant Home 2013

‹ Back to previous page