en | nl | th

Ons werk

We werken altijd intensief samen met lokale organisaties en gemeenschappen en betrekken vele mensen bij de uitvoering van de projecten.

    1. Bescherming van wilde olifanten in Thailand
    2. Bescherming van wilde olifanten in Zuid-Afrika
    3. Onderzoek, voorlichting en educatie

Sinds 2018 heeft BTEH een kantoor in Zuid-Afrika, om ook het Afrikaanse mens-olifant conflict te kunnen bestuderen, en om te werken aan duurzame oplossingen. Meer informatie over onze projecten in Afrika is te vinden op de pagina over Afrika.

[images][/images]

Bescherming van wilde olifanten in Thailand

In en rond Salakpra Wildlife Sanctuary werken we aan het verbeteren van de bossen en de aanplant van groene corridors, waardoor we een meer geschikte leefomgeving creëren en in stand houden. Een ander aspect: een meer geschikte leefomgeving voor olifanten zorgt ervoor dat zij binnen het beschermde gebied blijven. De kans op mens-olifant conflicten is daardoor veel kleiner.

De educatieve programma’s die hier bij horen zijn essentieel om de toekomst van de olifanten en hun habitat veilig te stellen. We werken intensief samen met lokale gemeenschappen. Bewoners krijgen de middelen om in harmonie dicht bij wilde olifanten te wonen. In plaats van de overlast die ze in het verleden van de olifanten ondervonden, hebben ze er nu juist baat bij. Ze profiteren van ons project door het verzorgen van de logistiek en catering van de projecten, homestay, het kweken van stekken en het onderhouden van de bomen, bouwklussen, verkoop van lokale projecten en alles wat we lokaal nodig hebben om de projecten uit te voeren. Alleen door actieve betrokkenheid van lokale dorpen kunnen we de relatie tussen mens en olifant verbeteren.

[images] [/images]

Naast herbebossing, het vergroten van de voorraad water, door de aanleg van dammen, en mineralen in het bos en educatieve activiteiten, zetten we ons ook in om de rangers van Nationale Parken te ondersteunen in het beschermen van de olifanten. Aan onze projecten die gericht zijn op de bescherming van wilde olifanten werken jaarlijks duizenden mensen mee. Inspiratie en interactie is nodig om olifanten en natuur te beschermen. Ieder werkt mee aan onze projecten en de praktische klussen: rangers, dorpelingen, lokale scholen, internationale scholen, partnerorganisaties, bedrijven en alle vrijwilligers.

Bekijk hier de video over ons werk voor de bescherming van wilde olifanten in Thailand:

Onderzoek, voorlichting en educatie

Onderzoek

Voor het plannen van bosherstel is onderzoek erg belangrijk. Door het verzamelen van data over onder andere de overlevingskans en groeisnelheid van boomsoorten, leren we van successen en mislukkingen in het verleden. We meten welke boomsoorten een hoog overlevingspercentage hebben en snel genoeg groeien binnen een bepaald klimaat en onder bepaalde omstandigheden. Uiteindelijk creëren we met deze data modellen om een geplant bos zo snel en efficiënt mogelijk gelijk te laten zijn aan natuurlijk bos en geschikt habitat voor wilde olifanten.

Door het opzetten van experimentele percelen, vinden we antwoorden op vragen als:

  • Welke van de geteste boomsoorten voldoet aan de gewenste criteria?
  • Hoe kunnen we het ontwerp van boomplant percelen optimaliseren aan de lokale condities? Bv. welke boomsoorten doen het goed in de droogste van Salakpra Wildlife Sanctuary (droog, bladverliezend, door bamboe gedomineerd bos) of in het Lower Kinabatangan Wildlife Sanctuary (groenblijvend moerasbos)?
  • Hoe snel herstelt biodiversiteit zich? Wat is de impact van dichtbij gelegen bos op het herstel van biodiversiteit?
  • Wat is de impact van wilde olifanten op het herstel van de bossen?

Om te plannen waar we bosherstelprojecten op starten, is onderzoeksdata over het gedrag en routes van olifanten belangrijk. Op Borneo is daar uitgebreid onderzoek naar gedaan door de onderzoeker van Danau Girang Field Centre. Negen olifanten worden hier met behulp van GPS-banden gevolgd en hierdoor zijn knel gebieden in kaart gebracht. Dankzij deze gegevens kunnen we corridors creëren op de plekken waar dit het hardst nodig is.

[images] [/images]

Voorlichting

We brengen het lot van de Aziatische olifant onder de aandacht van verschillende doelgroepen en op verschillende manieren. Zo hebben we meegeholpen aan de productie van twee documentaires: de Animal Planet documentaire Return to the Wild (NCF Films) en het Nederlandse programma Aanpakken en Wegwezen. Oprichter Antoinette van de Water schreef het boek “Thaise olifanten van de straat” en is door vele kranten, magazines, bloggers en TV-programma’s geïnterviewd (zie media pagina’s). Sinds onze start overleggen we met Nederlandse reisorganisaties over de mogelijkheid van diervriendelijk toerisme met olifanten.

In 2013 hebben we een mijlpaal bereikt: na een jarenlang overleg met TUI, begon deze reisorganisatie een grote campagne samen met World Animal Protection (voorheen WSPA). Met als gevolg dat de ene na de andere reisorganisatie besloot om te stoppen met het aanbieden van ritjes op de rug van olifanten en olifantenshows. Ze bieden nu programma’s aan waar toeristen olifanten kunnen zien in hun natuurlijk leefomgeving. Nederland werd zo het eerste land ter wereld dat echt voor olifant-vriendelijk toerisme koos. We hopen dat meer landen dit goede voorbeeld zullen volgen, zodat er steeds meer olifanten een natuurlijk en respectvol leven kunnen leiden.

Sinds 2018 richt Bring the Elephant Home zich (alleen nog) op de problematiek van wilde olifanten.

Educatie

Voor scholen, universiteiten, bedrijven, vrijwilligersgroepen organiseren we educatieve programma’s om meer bewustzijn te creëren omtrent het lot van de Thaise olifant en de bossen waar zij veilig horen te kunnen leven. De educatieve programma’s worden op maat samengesteld en zijn altijd in combinatie met een praktisch onderdeel, zoals het potten van stekjes, het planten van bomen, het verzorgen van olifanten. Met deze programma’s stimuleren we scholieren om zelf actief te worden om olifanten te beschermen. Daarnaast richten deze zich op de verschillende problemen waarmee olifanten te maken hebben, op het belang van de bescherming van hun leefomgeving en praktische oplossingen.

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page