ผลงานของมูลนิธิ

ทุกโครงการของเรามุ่งเน้นการทำงานร่วมกันกับองค์กรท้องถิ่น การให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วม และเปิดให้คนจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการของเรา

  1. การอนุรักษ์พันธุ์ช้างป่าในประเทศไทย
  2. การอนุรักษ์พันธุ์ช้างป่าในเกาะบอร์เนียว
  3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อช้างที่ถูกกักขัง
  4. การศึกษาและสร้างความตระหนัก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ช้างเผือกในประเทศไทยและบนเกาะบอร์เนียว คุณสามารถหา บนหน้าเว็บ การดำเนินการอนุรักษ์

[images][/images]

การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อช้างที่ถูกกักขัง

ช้างส่วนใหญ่ในประเทศไทยถูกกักขัง แต่ชีวิตของพวกมันไม่จำเป็นต้องเศร้าอย่างที่เคยเป็น เราเชื่อว่าช้างที่ถูกกักขังสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จากการปฏิบัติต่อช้างอย่างเป็นมิตร เป็นธรรมชาติ และยั่งยืนมากขึ้น

เราให้การสนับสนุนโครงการที่ไม่กีดกั้นพฤติกรรมทางธรรมชาติของช้างแต่ส่งเสริมให้ช้างมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ เรามุ่งสร้างความตระหนักมากขึ้นในหมู่นักท่องเที่ยวเพื่อให้พวกเขาตัดสินใจในการไปเยี่ยมชมช้างบนพื้นฐานของความยั่งยืนและความเป็นมิตรต่อสัตว์

เราดำเนินการต่างๆโดยพึงตระหนักเสมอว่าเราไม่ต้องการมรส่วมร่วมในการค้าช้าง เราให้ความสำคัญในการสร้างทางเลือกให้กับช้างมากกว่า ในกรณีที่จำเป็นเรารณรงค์ให้มีสวัสดิการสำหรับช้างที่ดีขึ้นซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ตัวอย่างหนึ่งของการรณรงค์นี้คือการรณรงค์เกี่ยวกับช้างเร่ร่อนซางผิดกฎหมายตามกฎหมายไทย เรายังช่วยให้โครงการสำหรับช้างหลายโครงการกลายเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม และมีความยางยืนมากยิ่งขึ้น หากอาสาสมัครของเราต้องการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมช้างในโครงการอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เราจะจัดกิจกรรมนี้ในที่ที่ช้างมีความเป็นอยู่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

[images][/images]

การวิจัย การศึกษา และความตระหนัก

เราสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้จากการวางแผนผังการทดลอง

  • ต้นไม้ชนิดใดทที่ผ่านการทดสอบแล้วตรงตามคเกณฑ์ที่กำหนด
  • การออกแบบพื้นที่เพาะปลูกสามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นได้อย่างไร ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ชนิดใดสามารถอยู่รอดได้ดีในบริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์สลักพระ (ส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่) หรือในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ Kinabatangan (ป่าดิบแล้งผสมกับผ่าดิบชื้น)
  • ความหลากหลายทางชีวภาพใช้เวลานานเพียงใดในการฟื้นตัว และระยะทางที่ใกล้เคียงกับป่าจะส่งผลต่อการฟื้นตัวของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร
  • ช้างป่ามีผลกระทบอย่างไรต่อการรักษาฟื้นฟูป่า

ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการเคลื่อนไหวของช้างเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนฟื้นฟูป่าไม้ของเรา ในเกาะบอ์เนียวการวิจัยได้ดำเนินการโดย Danau Girang Field Centreในตอนล่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า Kinabatangan เพื่อพัฒนารูปแบบการอยู่อาศัยที่เหมาะสมและระบุเส้นทางการเดินทาของช้าง ในขณะนี้ช้างเก้าตัวสวมจีพีเอสที่คอเพื่อการทำแผนที่เส้นทางการอพยพของช้างและระบุพื้นที่ที่มีปัญหา โครงการรนี้ช่วยทำให้ข้อมูลการวิจัยเป็นการลงมือฏิบัติเพื่อช่วยช้างบอร์เนียวจากการสูญพันธุ์

[images] [/images]

การศึกษา

สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และกลุ่มอาสาสมัค รเราจัดโปรแกรมการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เลวร้ายของช้างเอเชียและป่าไม้ที่พวกมันควรจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย โปรแกรมการศึกษาสร้างตามความเหมาะสมและมส่วนประกอบที่เป็นการปฏิบัติร่วมด้วย เช่น การเพาะเมล็ดพันธุ์ การปลูกต้นไม้ และการดูแลช้าง โปรแกรมการศึกษามุ่งเน้นสถานการณ์ช้างไทยโดยให้ความสำคัญกับการปกป้องที่อยู่อาศัยและการแก้ปัญหาในเชิงปฏิบัติ

ความตระหนัก

เราสร้างความตระหนักเกี่ยวกับช้างเอเชียในรูปแบบต่างๆให้กับผู้ชมกลุ่มใหญ่ โดยเราได้ร่วมผลิตสารคดี 2 เรื่อง (ได้รับรางวัลชนะเลิศ Return to the Wild และ Dutch Aanpakken en Wegwezen) เขียนหนังสือ The Great Elephant Escape และได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ นิตยสาร บล็อกเกอร์ และรายการโทรทัศน์มากมาย เราได้ร่วมมือกับบริษัททัวร์ของประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงจริยธรรมในการเยี่ยมชมช้าง ในปี 2556 การร่วมมือกับ World Animal Protection และ TUI ทำให้เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างในระดับหนึ่ง จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเป็นเวลายาวนานของ TUI และ BTEH ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแรกที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีความต้องการการท่องเที่ยวเชิงจริยธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสช้างในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เราหวังว่าประเทศอื่นๆจะดำเนินรอยตามความคิดริเริ่มนี้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อที่ช้างจำนวนมากขึ้นที่ถูกกักขังจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น

อาสาสมัครของเราจะเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยมเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิภาพและการอนุรักษ์ช้างในช่วงฤดูร้อนโดยการตั้งบูธข้อมูล นอกจากนี้บูธยังเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาเครือข่ายการทำงานของเรา เช่น ด้วยการเชื่อต่อกับองค์กรอื่นๆ และชุมชนคนไทยในเนเธอร์แลนด์และเบลเยี่ยม

ชมวิดีโอ ‘In action for the Bornean elephant’ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อช้างในเกาะบอร์เนียว

Watch the video about our conservation work for wild elephants in Thailand.

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page