Periodieke schenking

Wilt u stichting Bring the Elephant Home steunen met een periodieke gift? Alvast hartelijk dank, uw duurzame steunt helpt ons enorm!

Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Bring the Elephant Home.

Hoe werkt het? 

Stap 1

 • Vul a.u.b. in dit formulier de vragen 1, 2, 3 in, en indien van toepassing vraag 6.
 • Print het formulier en onderteken bij vraag 5.
 • Scan het ondertekende f0rmulier en email dit aan Bring the Elephant Home: E-mail: support@bteh.org
  Of stuur het ondertekende f0rmulier per post naar:
  Stichting Bring the Elephant Home
  Steven Butendiekplateau 130
  3581 GS Utrecht
  Graag met vermelding van uw emailadres.

Stap 2

Na ontvangst vult Bring the Elephant Home vraag 4 en 7 in en u ontvangt het formulier retour en met de vraag hoe u uw bijdrage wilt overmaken (incasso of zelf overmaken)

Periodieke gift in geld

Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan Bring the Elephant Home. Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor Bring the Elephant Home.

Alvast hartelijk dank!

Heeft u vragen? We helpen u graag! E-mail ons via support@bteh.org

 

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page