en | nl | th

Challenge: Wat is er nodig? Zuidelijk Afrika

Streefbedrag Zuidelijk Afrika: € 35.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF plain=”1″]

Doet u mee aan deze unieke challenge om de overlevingskansen van olifanten te vergroten? Doneer via een van de deelnemers of doe mee met een eigen actiepagina. Zo draagt u bij aan een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven! Wat is het doel van de Bring the Elephant Home Challenge in Zuidelijk Afrika?

Wat is er aan de hand?

In zeven jaar tijd zijn 144.000 Afrikaanse olifanten gedood. Meer dan 50% van de Afrikaanse olifanten leeft in zuidelijk Afrika en daarmee is dit gebied het laatste bolwerk van de soort geworden. Great Limpopo Transfrontier Park is een 35.000 km² groot park dat meerdere landen overschrijdt. Het wordt gevormd op het grensgebied van Zuid-Afrika, Zimbabwe en Mozambique. Het verbindt het Limpopo National Park in Mozambique, het Kruger National Park in Zuid-Afrika, Gonarezhou National Park, Manjinji Pan Sanctuary en Malipati Safari Area in Zimbabwe, evenals het gebied tussen Kruger en Gonarezhou, de Sengwe. Er zijn corridors nodig om het leefgebied van olifanten aanzienlijk groter te maken.

 

De dichtheid van olifanten varieert sterk binnen Great Limpopo Transfrontier Park. Dat komt mede door verschillend beleid ten aanzien van landgebruik en veiligheidsmaatregelen. In Zinave en Banhine National Parks in Mozambique zijn minder olifanten dan in Kruger National Park en Gonarezhou National Park. Corridors om Great Limpopo Transfrontier Park te koppelen aan Banhine en Zinave vergroten het leefgebied van olifanten aanzienlijk en zijn gunstig voor alle betrokken landen.
Boeren in Mozambique worden geconfronteerd met olifanten die landbouwgewassen plunderen, armoede, seizoensgebonden droogte en overstromingen. Zelfvoorzienende boeren zijn kwetsbaar en dan is stropen van olifanten en neushoorns een lucratief alternatief. Het is een  praktijk die sociaal meer aanvaardbaar is geworden onder lokale gemeenschappen in dit gebied. Het is aangetoond dat armoede en corruptie sterkere katalysatoren zijn voor stroperij dan gebrek aan wetshandhaving. Mozambique is dan ook een van de landen die zwaar getroffen worden door stroperij.

Er zijn vier concrete challenge doelen in zuidelijk Afrika. Helpt u mee om ze te realiseren? U kunt bijdragen met een gift via een actiepagina of door zelf een actiepagina te starten. Alvast hartelijk dank!


Challenge doel: Een corridor ontwikkelen die leefgebieden van olifanten verbindt 
Streefbedrag: € 7.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_CORRIDOR plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag? In Mozambique willen we met andere organisaties een corridor tot stand brengen om twee beschermde gebieden aan elkaar te verbinden en zo het leefgebied van olifanten verdubbelen. Door GPS-halsbanden kunnen we bewegingen van olifanten te volgen. Dat biedt meer kennis van de bewegingen van olifanten en de leefruimte die zij nodig hebben. Dankzij de corridor worden leefgebieden van olifanten verbonden, dit zorgt voor meer ruimte, meer voedsel en een verhoogde biodiversiteit. Het hersteld leefgebied vormt een veilig thuis voor olifanten, waardoor olifanten minder gewassen zullen plunderen. Bring the Elephant Home! ⇒ Start uw actie voor dit doel


Challenge doel:  Start van een veldstation in Zuid-Afrika

Streefbedrag: € 18.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_FIELDSTATION plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag? Een veldstation geeft ons een sterke basis binnen de gemeenschap en biedt de mogelijkheid stagiaires en vrijwilligers unieke ervaringen te laten opdoen. Omgekeerd dragen zij bij aan de capaciteit van onze organisatie. Het veldstation zal ook kennisuitwisselingsprogramma’s aanbieden voor mensen uit mens-olifant conflict gebieden. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in de behoeften van de mensen die met olifanten leven, en worden ervaringen vanuit verschillende gebieden gedeeld. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Challenge doel:  Workshops ontwikkelen en vragenlijsten uitzetten
Streefbedrag: € 4,000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_WORKSHOPS plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: We willen workshops bieden over bijenkorf hekken en honingproduktie, chilli schermen en alternatieve gewassen. Dat biedt niet alleen inzicht in duurzame oplossingen voor mens-olifant conflicten maar ook bijdragen aan lokale vaardigheden, sociale cohesie en kennisuitwisseling. Dankzij de workshops krijgen mensen de middelen om zelf projecten op te starten voor het behoud van olifanten en om tegelijkertijd voor duurzame en diervriendelijke inkomsten voor de gemeenschap te zorgen. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Challenge doel:  Opleiden en werk bieden aan 10 Mozambikaanse vrouwen
Streefbedrag: € 6.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_AF_10WOMEN plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: Binnen het corridor gebied starten we met tien vrouwen een unieke missie: zij worden opgeleid en krijgen de middelen om de corridor actief te managen. Dankzij workshops en eye opener trips ontstaat er meer samenwerking, meer kennis en empowerment van vrouwen. Ze monitoren activiteiten binnen de corridor, zowel van olifanten als van stropers, ze coordineren duurzame oplossingen om conflicten te verminderen en geven voorlichting binnen hun gemeenschap. In plaats van de stropers zullen deze vrouwen nu de rolmodellen binnen de gemeenschap worden. Dit zorgt ervoor dat de corridor beveiligd en beheerd zal zijn. De relatie tussen mens en olifant zal verbeteren door actieve betrokkenheid van deze vrouwen, hun families en netwerk. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Over Bring the Elephant Home (BTEH)
Wij richten ons op de bescherming van de Aziatische en Afrikaanse olifant. Alle activiteiten die we de afgelopen jaren organiseerden, hebben een geïntegreerde aanpak opgeleverd: positieve verandering scheppen door het combineren van de participatie van lokale gemeenschappen met voorlichting, onderzoek, capacity building en praktische actie. BTEH gelooft in een geintegreerde benadering, en in de betrokkenheid van lokale gemeenschappen, studenten, wetenschappers, overheden, rangers en iedereen die waarde hecht aan natuurbescherming.

Bring the Elephant Home heeft meer dan 10 jaar ervaring in community-based natuurbehoud. Met geïntegreerde oplossingen kunnen we het leefgebied van olifanten en het welzijn van zowel olifanten als mensen binnen Great Limpopo Transfrontier Park verbeteren. Helpt u mee om de Challenge te realiseren?

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page