Challenge: Wat is er nodig? Thailand

Streefbedrag Thailand: € 40.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH plain=”1″]

Doet u mee aan deze unieke challenge om de overlevingskansen van olifanten te vergroten? Doneer via een van de deelnemers of doe mee met een eigen actiepagina. Zo draagt u bij aan een wereld waarin mensen en olifanten in harmonie kunnen samenleven! Wat is het doel van de Bring the Elephant Home Challenge in Thailand?

Wat is er aan de hand?
Het Tenasserim-gebied in Thailand (grenst aan Myanmar) is het thuis van een van de grootste populaties Aziatische olifanten in de wereld. Dat maakt het gebied van groot belang voor het overleven van de Aziatische olifant. Het Kuiburi National Park (969 km², bestaat sinds 1999) maakt deel uit van het Tenasserim gebied. Er leven ongeveer 300 olifanten. Het park grenst aan grootschalige ananasplantages die vaak worden overvallen door olifanten. Er zijn in het gebied veel conflicten tussen mens en olifant. Er wordt van alles geprobeerd om olifanten tegen te houden, met flessenhekken, vuurwerk, schijnwerpers, elektrische afrastering, brandende banden en door olifanten te achtervolgen. Deze middelen werken op de lange termijn echter niet en zijn veelal niet diervriendelijk.

 

Er zijn duurzame oplossingen! 
Drie dorpen willen het anders doen. Zij hebben ecotoerisme geïntroduceerd, waaronder homestays en olifantenobservatie. Leden van de gemeenschap willen zich inzetten voor duurzame oplossingen. Met dit project kan Bring the Elephant Home hen daarbij helpen. Een meer geschikte leefomgeving voor olifanten zorgt ervoor dat zij binnen het beschermde gebied blijven. De kans op mens-olifant conflicten is daardoor veel kleiner. De educatieve programma’s die hier bij horen zijn essentieel om de toekomst van de olifanten en hun habitat veilig te stellen. We werken intensief samen met lokale gemeenschappen. Bewoners krijgen de middelen om in harmonie dicht bij wilde olifanten te wonen. In plaats van de overlast die ze in het verleden van de olifanten ondervonden, hebben ze er nu juist baat bij. Ze profiteren van het project door het verzorgen van de logistiek en catering van de projecten, homestay, het kweken van stekken en het verzorgen van de bomen, bouwklussen, verkoop van lokale producten en alles wat we lokaal nodig hebben om de projecten uit te voeren. Alleen door actieve betrokkenheid van lokale dorpen kunnen we de relatie tussen mens en olifant verbeteren.

Wat kunnen we in Thailand dankzij de Challenge bereiken?
Dankzij de Challenge zorgen we voor bufferzones, verhoogde biodiversiteit en meer voedsel voor olifanten. Op die manier zullen de olifanten minder vaak gewassen plunderen. We werken aan duurzame oplossingen voor mens-olifant conflicten, zoals bijenkorf hekken, chili schermen en alternatieve gewassen.
De lokale gemeenschap profiteert ervan, onder meer door inkomsten door olifant vriendelijke activiteiten. Er ontstaat meer bewustzijn van het belang van olifantenbescherming en de natuur in het algemeen, bijvoorbeeld door presentaties en workshops.
We kunnen onderzoek voortzetten naar geïntegreerde strategieën voor het behoud van olifanten en delen onze kennis door wetenschappelijke publicaties en workshops. Deze activiteiten dragen allemaal mens-olifant coexistentie, dat mensen en olifanten in harmonie kunnen samenlevenofwel .

Er zijn 4 challenge doelen in Thailand. U kunt concreet bijdragen met een gift via een van de lopende actiepagina’s of door zelf een actiepagina te starten. Alvast hartelijk dank!


Challenge doel: 5.000 bomen planten en verzorgen
Streefbedrag: € 7.500 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH_TREES plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: De leefgebieden zijn meer verbonden en veerkrachtiger, met een toenemende biodiversiteit. Hersteld leefgebied vormt een veilig thuis voor olifanten, met meer beschikbaar voedsel. De aanvallen 0p gewas van boeren nemen af. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Challenge doel: Start van een Gemeenschap co-existentie centrum en homestay programma “Leven met olifanten”
Streefbedrag: € 22.500 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH_CENTER plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: Zowel olifanten als de plaatselijke gemeenschap zullen profiteren van het centrum en het homestay programma. De lokale gemeenschap profiteert van olifanten op een manier die de olifanten helpt. Gastgezinnen kunnen kennis delen met hun gasten. Er komen middelen en kennis beschikbaar die effectief bijdragen aan co-existentie van mens en olifant. De cultuur van natuurbehoud wordt sterker. Er ontstaan posities voor stagiairs en vrijwilligers. We maken een programma voor stagiaires en studenten. Er zal binnen de gemeenschap draagvlak ontstaan om meer te doen voor de olifanten. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Challenge doel: Workshops geven over herbebossing, bijenkorf- en chili hekken, agroforestry, gids training, marketing
Streefbedrag: € 3.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH_WORKSHOPS plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: Door de workshops in het Gemeenschaps Co-existentie Centrum zal er meer begrip en bewustzijn komen voor de waarde van olifanten en lanhe termijn oplossingen. Gemeenschappen krijgen de middelen en kennis om effectief met mens-olifant conflicten om te gaan. Dat draagt bij aan co-existentie van mens en olifant door middel van innovatieve, pro-olifant en inkomsten genererende activiteiten. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Challenge doel: Aanleg van bijenkorf hekken (40 korven) om olifanten te weren van gewassen van boeren
Streefbedrag: € 7.000 euro Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH_BEEHIVES plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: Bijenkorf hekken verminderen mens-olifant conflicten omdat ze olifanten weren van gewassen van boeren. De lokale gemeenschap kan profiteren van het leven met olifanten, bijvoorbeeld door de opbrengst van de honing. Er ontstaat waardering voor olifanten en gezonde ecosystemen. ⇒ Start uw actie voor dit doel


Over Bring the Elephant Home (BTEH)
Wij richten ons op de bescherming van de Aziatische en Afrikaanse olifant. Alle activiteiten die we de afgelopen jaren organiseerden, hebben een geïntegreerde aanpak opgeleverd: positieve verandering scheppen door het combineren van de participatie van lokale gemeenschappen met voorlichting, onderzoek, capacity building en praktische actie. BTEH gelooft in een holistische benadering, en in de betrokkenheid van lokale gemeenschappen, studenten, wetenschappers, overheden, rangers en iedereen die waarde hecht aan natuurbescherming.

Bring the Elephant Home heeft meer dan 10 jaar ervaring in community-based natuurbehoud. Met geïntegreerde oplossingen kunnen we het leefgebied van olifanten en het welzijn van zowel olifanten als mensen binnen het Tenasserim-gebied verbeteren. Helpt u mee om de Challenge te realiseren?

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page