en | nl | th

Workshops en dorpsontwikkeling

Challenge doel: Workshops geven over herbebossing, bijenkorf- en chili hekken, agroforestry, gids training, marketing
Streefbedrag: € 3.000 Tussenstand: [text-blocks id=”donation-destination-balance” destination=CHALLENGE_TH_WORKSHOPS plain=”1″]
Wat kunnen we samen bereiken met dit streefbedrag: Door de workshops in het Gemeenschaps Co-existentie Centrum zal er meer begrip en bewustzijn komen voor de waarde van olifanten en lanhe termijn oplossingen. Gemeenschappen krijgen de middelen en kennis om effectief met mens-olifant conflicten om te gaan. Dat draagt bij aan co-existentie van mens en olifant door middel van innovatieve, pro-olifant en inkomsten genererende activiteiten.


Elke bijdrage is welkom!

[text-blocks id=”donation-form-destination” destination=”CHALLENGE_TH_WORKSHOPS_ONE_OFF_DONATION”]

Voorwaarden

Wij ontvangen wanneer u een gift doet via onze webformulieren uw naam en rekeningnummer. Dat zijn persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken van uw gift. Stichting Bring the Elephant Home gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wij gebruiken ze om u te informeren over onze activiteiten of om uw steun te vragen. Lees hier meer over ons privacybeleid.

Single donation (EN)
Would you like to donate?
How do you wish to pay?
Choose your bank
Choose your creditcard
Please enter your details

Section

Gender
Terms *
‹ Back to previous page